STV grundades 1972 och är en oberoende tjänste- och lösningsleverantör inom visuell kommunikation och mötestjänster.

Företaget är ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group AB. STV har kontor i Stockholm och Göteborg samt servicepartners över hela landet.

Affärsidé

Att med kompetenta och engagerade medarbetare göra det möjligt för människor och organisationer att samarbeta oavsett tid och plats.

Detta genom att erbjuda kundanpassade kommunikationslösningar som ökar effektiviteten samt spar tid, pengar och miljö.

Vision

STV:s vision är att vara ”den mest kompetenta och engagerade partnern inom kommunikationslösningar för distansmöten och samarbete”.

stvsymbo

MISSION

MAKE THE WORLD SMALLER

STV:s Historia

1972

STV etableras som ett av pionjärföretagen inom videoproduktion och videoteknik med unik kompetens inom alla delar av videoområdet.

1989

STV erhåller de första uppdragen inom videokonferensteknik.

1997

STV Tecknar det första avtalet inom offentlig sektor beträffande videokonferensutrustning.

2004

Lagercrantz Group förvärvar Frontyard Communications AB och mötestjänsten Smart Meeting®.

2005

STV och Frontyard Communications fusioneras. STV stärker därmed positionen som den ledande aktören på den svenska marknaden när det gäller kompletta lösningar inom området flerpartsmöten över telefon och video.

2006

STV har levererat fler än 4 000 videokonferenssystem, 80 flerpartsbryggor och annan infrastrukturutrustning.

2008

STV tydliggör sin position som oberoende tjänsteleverantör inom visuell kommunikation och distansmöten bl.a. genom att intensifiera samarbetet med Microsoft och lansera Office Live Meeting 2007.

2009

STV firar 20 år i videokonferensbranschen.

2010

STV blir Cisco ATP TelePresence Partner.

2012

STV vinner både priset som “Cisco Solution Innovation Partner of the Year 2011” under Ciscos Partner Summit 2012 i San Diego och “Cisco Collaboration Customer Reference of the Year 2011” under Ciscos årliga partnerdag i Stockholm. Bägge priserna tilldelas STV för sin omfattande satsning på verksamhetskritiska lösningar inom hälso-/sjukvårdssektorn.

2014

STV tecknar ramavtal med Kammarkollegiet avseende Digitala Mötesrum för den offentliga sektorn.

2018

STV har ännu en gång fått avtal med Kammarkollegiet för AV och videokonferens.

1972

STV etableras som ett av pionjärföretagen inom videoproduktion och videoteknik med unik kompetens inom alla delar av videoområdet.

1989

STV erhåller de första uppdragen inom videokonferensteknik.

1997

STV Tecknar det första avtalet inom offentlig sektor beträffande videokonferensutrustning.

2004

Lagercrantz Group förvärvar Frontyard Communications AB och mötestjänsten Smart Meeting®.

2005

STV och Frontyard Communications fusioneras. STV stärker därmed positionen som den ledande aktören på den svenska marknaden när det gäller kompletta lösningar inom området flerpartsmöten över telefon och video.

2006

STV har levererat fler än 4 000 videokonferenssystem, 80 flerpartsbryggor och annan infrastrukturutrustning.

2008

STV tydliggör sin position som oberoende tjänsteleverantör inom visuell kommunikation och distansmöten bl.a. genom att intensifiera samarbetet med Microsoft och lansera Office Live Meeting 2007.

2009

STV firar 20 år i videokonferensbranschen.

2010

STV blir Cisco ATP TelePresence Partner.

Partners

STV är leverantörsoberoende och samarbetar med de främsta tillverkarna inom respektive teknikområde.

 Inom lösningar för digitala möten samarbetar vi med de globalt ledande tillverkarna, Cisco, Microsoft och Polycom. Vi är ATP Master TelePresence partner med Cisco, Platinum Solution Advisor Partner med Polycom och Microsoft Surface Hub Opportunity Reseller. Vi ingår även i leverantörernas globala supportorganisationer där STV är en del i ett världsomspännande nätverk av återförsäljare och partners, detta möjliggör globala leveranser av kundanpassade lösningar.

Inom AV-system har vi ett nära samarbete med ledande aktörer som AMX, Barco, Crestron, LG och NEC m.fl.

Den ena lösningen är sällan den andra lik och består ofta av komponenter från flera olika partners.

MILJÖPOLICY

Företagets viktigaste miljömål vid försörjning utav tekniska produkter och lösningar är att stödja kretsloppstänkandet och dess inriktning mot ökad resurs- och energihushållning. Läs mer om vårt miljöarbete i filerna nedan.

lagercrantz-group-cmyk

Om Lagercrantz Group

Lagercrantz Group är en värdeskapande teknikgrupp inom B2B som erbjuder egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 45 företag, som alla fokuserar på mervärde i nischer, d v s att erbjuda specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader.

Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2001.

kammarkollegiet_statensinkopscentral_ramavtal_sigill

STV har ännu en gång fått avtal med Kammarkollegiet för AV och videokonferens

STV är stolt avtalspart med Kammarkollegiet och kan därmed leverera sina produkter och tjänster till hela alla offentliga aktörer som har rätt att avrop på avtalet. Genom detta avtal kommer ni åt hela STV:s kompetens och utbud.

Ramavtal AV och videokonferens omfattar hårdvara, programvara och tjänster omfattar produkter som Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens.

Ramavtalet tillgodoser behovet av bland annat produkter för bild-, ljud och foto samt produkter inom videokonferens och liknande audiovisuella (AV) produkter för elektroniska och tekniska möten. Det tillgodoser behov av leverans och installation i exempelvis nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vårdmiljöer samt i andra verksamheter, sammanhang och situationer där kunden har behov av att använda produkter som omfattas av ramavtalet.

Avrop på AV och videokonferens av produkter, d.v.s. varor och tjänster, kan levereras som en del- eller helhetslösning för kundens it-miljö, kundunik tjänsteleverans, molntjänst och som en kombination av dessa.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Exempel på produkt/tjänst

  • Elektroniska och tekniska mötestjänster, t.ex. webbmöten, telefon- och videokonferenser.
  • Hårdvara och programvara, t.ex. videokonferensutrustning och bokningssystem.
  • Inredning för Digitala mötesrum och dess unika behov, t.ex. anpassade konferensbord och akustikinredning.
  • Tillbehör, t.ex. högtalare, mikrofoner, kabelkanaler, belysning och mörkläggningsgardiner.

Kontaktperson: Roger Svensson
E-mail: roger.svensson@stv.se
Telefon: 070- 829 59 12

Avtalsnummer: 23.3-7192-16:007

Avtalsperiod: 2018-06-22 – 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Mer information finns på Kammarkollegiets webbsida: